Tigo

Tigo

Tigo

Platforma Tigo Flex TS4 MLPE

Zvyšení produce energie (Optimizér)

Rozšíření možnosti při konstrukčních omezeních, maximalizace střešního prostoru. Zvýšená výroba energie při zastínění nebo nesouladu (mismatch).

Více bezpečnosti (Rapid shut down)

Certifikát UL a vyhovuje normě NEC 690.12 2023
Automatické nebo ruční vypnutí.

Nižší provozní náklady (Monitoring)

Snížení nákladů na provoz a údržbu.
Bezpečnostní výstrahy, analýza výkonu a včasná detekce poruch na úrovni modulů.

zaslat poptávku

M-Solar Plus

info@solar4you.cz

adresa sídla

V nové čtvrti 695/6
102 00 Praha 10 – Hostivař

Telefon

+420 776 233 767

© 2024 CREATED by MNDESIGNS.

M-Solar Plus

info@solar4you.cz

adresa sídla

V nové čtvrti 695/6
102 00 Praha 10 – Hostivař

Telefon

+420 776 233 767

© 2024 CREATED by MNDESIGNS.